logo

Pic 1

Obchodní podmínky

    

 

 

 

Obchodní podmínky.

     Vždy je našim záměrem provádět a předávat práci přesně podle předem stanovených pravidel v souladu s platnými zákony. Smlouva o dílo a stavební deník je součástí každé naši realizace.

Pic 7  Pic 4  Pic 5

Jednotlivé body obchodních podmínek:

 • 1. Smlouva o dílo obsahuje:
 • Iniciály a adresu zákazníka a zhotovitelů.
 • Celkovou částku díla.
 • Způsob zálohových úhrad.
 • Závazky zhotovitele k zákazníkovi a naopak.
 • Termín zahájení a předání díla.
Způsob realizace díla.
 • 2. Schválenou cenovou nabídku převedeme na cenovou kalkulaci, kterou průběžně aktualizujeme na základě schválených možných změn během realizace díla a skutečně použitého materiálu.
 • 3. Kontrolní dny realizace díla.
 • 4. Harmonogram práce a realizace díla.
 • 5. Výkresová dokumentace.
 • 6. Stavební (list) deník.
 • 7. Předávací protokol díla.
 • 8. Záruka na dodaný materiál , odvedenou práci a namontované zařízení.