logo

Ceny zděných bytových jader podle vybavení

      Pro lepší cenovou orientaci jsme pro vás vytvořil varianty nových zděných bytových jader odstupňované na základě použitých materiálů, provedení a vybavení.

      K variantám provedení zděných bytových jader jsme vyhotovili výkresové dokumentace, které odpovídají cenové nabídce.

      Jednotlivé položky ve variantách je možné měnit nebo doplňovat. Nové zdivo je možné pozičně měnit (situovat) podle přání zákazníka.

      Všechny varianty provedení jsou opatřeny sprchovým koutem. Pokud si zákazník bude přát vanu pak u var. ECONOMY je nutné při počítat 3% navíc z celkové ceny.

Přehled cen naleznete zde. ceny