logo

Statické posouzení stavebních úprav v bytové jednotce

     V případě plánovaného vybourání starého jádra a vyzdění nového, je vždy nutné, tento záměr stavebních úprav společně s výkresovou dokumentací předat statikovi k posouzení.

      I když neměníte dispozici bytu a zachováte původní postavení obvodových stěn bytového jádra, je k této úpravě důležité vyjádření statika. Jedná se především o nové zatížení stropní konstrukce, s kterým v letech výstavby panelových domů nebylo počítáno.

      Nezbytný a povinný statický posudek je také při zásahu do panelových stěn. Například při rozšiřování, posunování nebo vyřezávání nových stavebních otvorů v místnostech. Jedná se také o drážky v panelových stěnách pro elektroinstalaci a vodoinstalaci.

Bez statického posouzení vám žádná rozumná stavební firma nebo živnostníci uvedené stavební úpravy neprovedou!

Stavební povolení

     V případě vybourání starých oken a montáž nových nebo jiná stavební úprava měnící venkovní vzhled domu musí být ohlášena (podána) na nejbližším stavebním úřadě ke schválení. Pokud je dům v památkové zóně města, platí ještě přísnější kritéria, i když jde o panelový dům.

     Žádost o stavební povolení obsahuje:

a) základní údaje o požadovaném záměru
b) identifikační údaje o pozemcích a stavbách
a) doklady prokazující vlastnické právo
b) projektovou dokumentaci
c) plán kontrolních prohlídek stavby
d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy

 

Žádost o navýšení hlavního jističe bytové jednotky

     Na základě zvýšení elektrické zátěže z důvodu nových el. spotřebičů, jako jsou například indukční deska, sušička prádla, topný žebřík, podlahové vytápění atd., je stávající jištění nevyhovující.

      Z tohoto důvodu je nutné nově dimenzovat elektrickou soustavu obvodů v bytě společně s navýšením hlavního jističe popřípadě změnit jednofázový přívod do bytové jednotky z 230V na trojfázový 400V.

     Formulář ohledně žádosti navýšení a změny jističe naleznete zde. Po vyplnění, formulář vytiskněte a doporučeně odešlete na adresu společnosti EONU. V případě, jiného distributora musíte žádost poslat jemu.

Formulář ke stažení E-on v pdf: pdf

Žádost o zrušení plynové přípojky

     Ve většině bytových jednotek přívod plynu slouží pouze pro plynové sporáky a trouby. Ty při novodobích trendech dostávají stop a jsou nahrazovány indukčními deskami a elektrickými troubami.

      Pro zrušení plynové přípojky musíte doporučeně odeslat žádost vašemu dosavadnímu distributorovi.