logo

Zednické práce

     Veškeré zdění stěn a příček v bytové jednotce provádíme z cihel YTONG.

      Při zdění používáme novodobou technologii pro přesnou a kvaltní práci. Klademe velký důraz na čistý a pevný podklad pro založení první řady cihel stěny.

Samozřejmě také spoj mezi novou a původní panelovou stěnou důkladně ošetříme. Podklad na panelové stěně oškrábeme od barvy, zdrsníme a napenetrujeme. Pak správným nanesením lepidla a mechanickým kotvením zajistíme pevnost nové stěny k původní panelové stěně.

Foto

Pic 3 Pic 4 Pic 5Pic 3 Pic 4 Pic 5

POZOR: Chtěli bychom Vás upozornit, že bytové jádro do sedmi dnů s finálním dokončením neprovádíme. Museli bychom porušit některé technologické postupy, a co hůř, některé materiály dokonce vynechat. To bychom si ke svým zákazníkům nikdy nedovolili. 

Byli jsme svědky postavených jader bez stěrky pod obkladem a hydroizolace, kde nezbývalo než začít úplně od znova.

STĚRKA slouží k zatažení spár zdiva, k celkovému zpevnění a vyrovnání zdiva. Je potřebná k dalšímu nanesení hydroizolace.

HYDROIZOLACE zabraňuje prosakování vlhkosti přes stěnu. Samotný obklad vlhkost nezadrží. Pokud se nepoužije hydroizolace pod obkladem, pak při běžném sprchování může dojít k prosáknutí vlhkosti na druhou stranu stěny. To má potom za následek tvoření plísní.  

Pic 3  Pic 4  Pic 5

Zmiňované materiály se nanášejí v několika vrstvách. Každá vrstva má patřičnou dobu zrání a vysychání, kterou pod 12 hodin nelze uspíšit.

Zrychlené a ochuzené postupy mají za následek nerovnost stěn a obkladů, s odstupem času praskliny ve spárách, odpadávání obkladů, uvolnění dlažebních dílců, praskání a odpadávání omítky ze stěny.   

Další materiály, které se nepoužívají z důvodu úspor a urychlení.

PENETRACE: Jedná se o roztok, který se nanáší na nové nebo staré stěny před nanesením lepidla nebo omítky. Na povrchu stěny vytvoří lepkavý film, který zajistí dokonalou přilnavost dalšího materiálu.    

PERLINKA: Je tkanina se čtvercovými okýnky, která slouží ke zpevnění omítek, jak na novém, tak i na starém zdivu. Při vrtání otvoru do stěny nehrozí riziko, že odpadne kus omítky okolo otvoru.  

Bez použití perlinky při natahování omítek na staré mastné panelové stěny je vysoká pravděpodobnost, že se po čase vytvoří pavučinové praskliny odchlíplé omítky. V některých případech nepomůže kvalitní penetrace ani omítkovina.

Všechny uvedené materiály a postupy jsou zařazeny v našich cenových nabídkách!!!