logo

Řezání drážek v panelu

pro elektroinstalaci

    Přívod ke světlu na stropě panelového bytu provedeme ve vyfrézované kolmé drážce bez porušení kovových výztuží. Kovové výztuže v cestě drážky vyhledáme a beton kolem nich odvrtáme. Výztuže pak využijme pro provlečení (uchycení) přívodního kabelu ke světlu. Drážku zapravíme dvěma technologickými postupy tak, aby při zamalování nebylo poznat, kudy drážka vede.

    Kabely pro zásuvkové a datové obvody ukládáme do soklových lišt nebo v lepším případě do vyřezaných drážek v panelu nebo cihle. Drážky ve většině případů zařezáváme do podlahy v hloubce 15 – 20 mm. Pokud je nutné vést kabeláž po stěně, hledáme nejkratší cesty bez narušení ocelové výztuhy v panelu. Krabici pro zásuvku vyřežeme do panelu. Datové zásuvky instalujeme na povrch stěny panelu.  

    Drážky k vypínačům provádíme svisle. V případě nových zárubní provedeme drážku svisle od stropu k horní hraně otvoru průchodu. Následně vodorovný krátký řez k vypínači vedle zárubně ve výšce od podlahy 125 cm. Kabeláž pro vypínač se tak schová do zárubní. Krabici pro vypínač vyřežeme do panelu. Pokud narazíme na kovovou výztuhu, krabici posuneme.  

Drážka v panelu

Pic 3 Pic 4 Pic 5