logo

Demontáž bytového jádra

     Před vybourámím bytového jádra odpojíme elektroinstalaci a vodoinstalci od spotřebičů a sanity. Následně provedeme demolici umakartového jádra, které vyneseme na předem připravené místo pro uložení. Ještě ten den sutě naložíme a odvozeme na autorizované smetiště.  

Demolice příček

     Provádíme demolice panelových příček v bytové jednotce. Betonovou drť a suť naložíme a odvozeme na autorizované uložiště.     

Vyřezání a bourání otvorů v nosných zdech

     Na základě posudku a výkresové dokumentace se stručnou charakteristikou od statika provedeme požadované vybourání otvoru a zabezpečení statiky stěny.

      Zde je nutné počítat s časovým předstihem pro vyřízení všech potřebných povoleních a vypracování projektu od statika.

Fotogalerie

Demolice bytového jádra

Pic 3  Pic 4  Pic 5

Bourání příčky

Pic 3  Pic 4  Pic 5

Vyřezání otvorů ve stěně

Pic 3  Pic 4  Pic 5